مقالات
  » لینک با سایت قوه قضائیه کشور
  » لینک با سایت شورایعالی کارشناسان
  » لینک با سایت بانک مرکزی (شاخص قیمتها)
سه شنبه 10 خرداد 1390
ترمینولوژی حقوق کشاورزی قسمت دوم

ترمینولوژی حقوق کشاورزی

قسمت دوم

مولف: آقای مهندس اردشیر درکی

دوشنبه 24 آبان 1389
ترمینولوژی حقوق کشاورزی قسمت اول

ترمینولوژی حقوق کشاورزی

قسمت اول

 مؤلف : آقای مهندس اردشیر درکی

چهارشنبه 27 مرداد 1389
حوادث در کارگاههای ساختمانی وضوابط تعیین مقصرازنقطه نظرِصرف کارشناسی

حوادثی که در کارگاه های ساختمانی به وقوع می پیونددازجمله حوادثی هستندکه بررسی آنها از ویژگیهای خاصی برخوردار است که بررسی دقیق آنها وکشف علل مؤثر در بروز آنها وتعیین اشخاصی که تقصیر(از نقطه نظرِصرف کارشناسی) آنها مؤثر در بروز حادثه بوده اند مستلزم آگاهی و اشراف داشتن کارشناس به قوانین ومقررات فراوانی است که ناظر بر وظایف قانونی تعریف شده برای اشخاص (حقیقی یا حقوقی ) است که به اشکال مختلف دخیل در اجرای عملیات ساختمانی از ابتدا تا انتهای کار است.

چهارشنبه 27 مرداد 1389
بررسی جایگاه حقوقی تقصیر نسبی ( درصدی ) اعلامی از سوی کارشناسان حوادث ناشی از کار
پیشرفت صنعت در جوامع بشری نتایج گوناگونی به دنبال داشت که از آن میان می توان به دو پدیده متضاد رفاه و آسایش بشر در جهت استفاده از تکنولوژی و مشکلات و مشقات ناشی از رشد صنعت اشاره نمود .یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی و صنعت در جامعه بشری حوادث گوناگون منجمله حوادث ناشی از کار می باشد که هر ساله تعداد بیشماری از انسانها را در واحد های صنعتی و محیط های کار دچار مصائب و رنجهای فراوانی می سازد که بعضاً منجر به فوت و برخی دیگر از کار افتادگی کلی و یا جزئی را در بر دارد با یک نگاه اجمالی و آمار و ارقام می توان به عمق این فاجعه پی برد و میزان اهمیت و حساسیت رعایت مقررات از سوی مسئولین و اشخاصی که به نوعی پیشگیری از این حوادث به عهده آنان گذاشته شده است را درک کرد.
چهارشنبه 27 مرداد 1389
ویژگی های نظریه کارشناسی از منظر قانون
دگرگونی های ایجادشده در همه ابعاد زندگی بشر در ده های اخیر روابط اجتماعی واقتصادی وفرهنگی وهنری و000را بسیار پیچیده ومملو از پدیده های بدیع ونوظهور نمود که پرداختن به همه آنها وتجزیه وتحلیل مسائل مربوطه را توسط یک عده خاص غیر مقدور ساخت وبه دنبال این دگرگونیها بود که جامعه بشری ناگزیر از تخصصی نمودن امور گردید بدین معنی که خرد جمعی به این نتیجه رسید که یک عمر طولانی لازم است تا یک شخص بتواند فقط در یک زمینه ازمسائل مختلفی که جامعه امروزی در دهه های اخیر با آنها در گیر بوده دارای تخصص گشته وصاحب نظر گردد لذانیاز به تربیت وتعلیم اشخاص مختلف که درزمینه های مختلف از علوم متفاوت دارای تخصص بوده وصاحب نظر باشند هر روز بیشتر احساس گردید وبه امر عملی نمودن این مهم در تمامی نقاط جهان همت عالی گماشته شد که از جمله مواردی که میتوان در زمره این نیاز تلقی نمود وازاهمیت ویژه ای نیز بر خوردار است نیاز به نظریه های کارشناسی در مراجع صدورقرارکارشناسی بوده که به موجب همین نیاز قانون گذاران به تهیه وتصویب قوانین ومقررتی در این باب نمودند که دراینجا قصد داریم تا با نگاهی اجمالی و گذرا به تعدادی از مواد قانونی که کلیه گزارشات کارشناسی در همه زمینه ها باید منطبق با ویژگی های احصا شده در قوانین مذکور باشند بپردازیم.
چهارشنبه 27 مرداد 1389
حوادث در کارگاههای ساختمانی وضوابط تعیین مقصرازنقطه نظرِصرف کارشناسی
حوادثی که در کارگاه های ساختماتنی به وقوع میپیونددازجمله حوادثی میباشند که بررسی آنها از ویژگیهای خاصی برخوردار است که بررسی دقیق آنها وکشف علل مؤثر در بروز آنها وتعیین اشخاصی که تقصیر(از نقطه نظرِصرف کارشناسی) آنها مؤثر در بروز حادثه بوده اند مستلزم آگاهی و اشراف داشتن کارشناس به قوانین ومقررات فراوانی است که ناظر بر وظایف قانونی تعریف شده برای اشخاص (حقیقی یا حقوقی ) است که به اشکال مختلف دخیل در اجرای عملیات ساختمانی از ابتدا تا انتهای کار میباشند.

 
كليه حقوق اين سايت متعلق به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین است و هرگونه سوء استفاده از آن پيگرد قانوني دارد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت سامانه ارتباطات قاصدک